نصب کلیه انشعابات آب واگذار شده در بخش قطور شهرستان خوی

1

رئیس اداره آب و فاضلاب قطور از نصب صددرصدی انشعابات آب واگذار شده در این بخش از ابتدای سال جاری خبر داد.

مرادعلی پاشازاده افزود: در راستای ارائه خدمات مطلوب به مشترکین و تامین آب شرب مورد نیاز آنها، از ابتدای سال جاری تاکنون، با فراهم آوردن امکانات لازم، نسبت به نصب کلیه انشعابات آب واگذار شده اقدام شده است. وی، کیفیت آب شرب تحویلی به مشترکین را خط قرمز شرکت آب و فاضلاب عنوان کرد و گفت: در این راستا از ابتدای سال جاری، 647 مورد کلرسنجی از کیفیت آب شرب تحویلی به مشترکین انجام شده است. وی، از تعویض 13 فقره کنتور خراب مشترکین نیز خبر داد و اظهار کرد: بر اساس برنامه زمانبندی شده و مداوم، تعویض کنتورهای خراب مشترکین در راس امور قرار دارد که این امر، در کاهش مصرف و هدر رفت آب تاثیر بسزایی خواهد داشت.

تصاویر