اصلاح شبكه توزيع آب روستاي هاي«سعدل» و «قوشابلاغ سفلي» شهرستان چالدران

11

سرپرست امور آب و فاضلاب چالدران از اصلاح شبکه فرسوده و معیوب توزیع آب در روستاهای «سعدل» و «قوشابلاغ سفلي» این شهرستان خبر داد.

علی حسن زاده افزود: با توجه به وقوع ترکیدگی های مکرر در شبکه توزیع آب این دو روستا، نسبت به اصلاح 290 مترلوله معیوب و فرسوده و جایگزینی با لوله های 75 و 50 میلی متری اقدام شد.
وی، توجه و رسيدگي به شبكه هاي فرسوده را از برنامه های مهم و اساسی برشمرد و گفت: رفع اینگونه مشکلات، علاوه بر کاهش هزینه ها، ضمن جلوگیری از هدررفت آب، در افزایش کیفیت آب شرب نیز موثر است.

 

تصاویر