معارفه رئیس جدید امور آب و فاضلاب شهر سرو

1

طی حکمی از سوی رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب آذربایجان غربی، رئیس جدید امور آب و فاضلاب شهر سرو منصوب و معارفه شد.

در مراسمی که به همین منظور در دفتر بخشداری صومای برادوست و با حضور بخشدار، مدیر امور آب و فاضلاب ارومیه، مسئول حراست امور آب و فاضلاب ارومیه و با رعایت کامل شیوه نامه های بهداشتی برگزار شد، اسماعیل عزیزی بعنوان رئیس جدید امور آب و فاضلاب شهر سرو معارفه و از خدمات عرفان سلمانی در مدت تصدی مسئولیت قدردانی شد.
در حکم انتصاب صادره از سوی علیرضا رضوی خطاب به اسماعیل عزیزی رئیس جدید امور آب و فاضلاب شهر سرو آمده است: به موجب اين ابلاغ و از تاريخ صدور، جنابعالي  به عنوان رئيس اداره آب و فاضلاب شهر سرو منصوب مي شويد تا زير نظر مدير امور آب و فاضلاب شهرستان اروميه انجام وظيفه نمائيد.
 اميد است با اتكال به خداوند متعال درانجام وظايف محوله موفق و مويد باشيد .

 

تصاویر