بازدید مدیر عامل شرکت آب وفاضلاب آذربایجان غربی از مدول سوم تصفیه خانه فاضلاب ارومیه

1

مدیر عامل شرکت آب وفاضلاب آذربایجان غربی در بازدید از مدول سوم تصفیه خانه فاضلاب ارومیه، روند اجرای این طرح را مورد بررسی قرار داد.

علیرضا رضوی در این بازدید، ضمن بررسی اجرای بخش های مختلف این تصفیه خانه، بر رعایت استانداردهای لازم و تسریع در اجرای آن تاکید کرد.
مدول سوم تصفیه خانه فاض