بازدید مدیر عامل شرکت آب وفاضلاب آذربایجان غربی از مدول سوم تصفیه خانه فاضلاب ارومیه

1

مدیر عامل شرکت آب وفاضلاب آذربایجان غربی در بازدید از مدول سوم تصفیه خانه فاضلاب ارومیه، روند اجرای این طرح را مورد بررسی قرار داد.

علیرضا رضوی در این بازدید، ضمن بررسی اجرای بخش های مختلف این تصفیه خانه، بر رعایت استانداردهای لازم و تسریع در اجرای آن تاکید کرد.
مدول سوم تصفیه خانه فاضلاب ارومیه با ظرفیت 60 هزار متر مکعب در شبانه روز، برای تحت پوشش قرار دادن 300 هزار نفر جمعیت طراحی شده است.
اجرای این طرح تاثیر چشمگیری در احیای دریاچه ارومیه خواهد داشت بطوری که با بهره برداری از آن، مجموع پساب قابل انتقال از محل این تصفیه خانه به دریاچه ارومیه به 51.1 میلیون متر مکعب در سال و مقدار پساب تجمیعی استان نیز به 111 میلیون مترمکعب در سال افزایش خواهد یافت.  
روش تصفیه فاضلاب در این تصفیه خانه با سیستم SBR بوده و تاکنون 400 میلیارد ریال برای اجرای آن هزینه شده است.
برای اتمام مدول سوم تصفیه خانه فاضلاب ارومیه 250 میلیارد ریال دیگر مورد نیاز است و پیش بینی می شود عملیات اجرایی آن تا آذر ماه سال جاری به اتمام برسد.

 

تصاویر