مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب خوی گفت:

برخورداري 100 درصد مشتركان شهري و روستايي از آب سالم و بهداشتي

1

يداله سلطاني رئيس هيئت مديره و مدير عامل شركت آب و فاضلاب خوي در مصاحبه با رسانه ها با بیان این نکته که هدر رفت آب در دو بخش شرب و كشاورزي قابل مقايسه نيست افزود در بخش آب شرب شهري و روستايي بيشترين هدر رفت مربوط به انشعاب غير مجاز، سرريز مخازن و اتفاقاتي كه در شبكه رخ مي دهد مي باشد در قسمت كشاورزي ، كشاورزان عزيز بايد آب مصرفي در اين بخش را مديريت كنند تا بحران مواجه نشويم.

يداله سلطاني رئيس هيئت مديره و مدير عامل شركت آب و فاضلاب خوي در مصاحبه با رسانه ها با بیان این نکته که هدر رفت آب در دو بخش شرب و كشاورزي قابل مقايسه نيست افزود در بخش آب شرب شهري و روستايي بيشترين هدر رفت مربوط به انشعاب غير مجاز، سرريز مخازن و اتفاقاتي كه در شبكه رخ مي دهد مي باشد در قسمت كشاورزي ، كشاورزان عزيز بايد آب مصرفي در اين بخش را مديريت كنند تا بحران مواجه نشويم.

 وي افزود : بيشترين آب مصرفي كشور در بخش كشاورزي است و تنها 2 الي 3 درصد در بخش شرب مورد استفاده قرار مي گيرد .

مديرعامل شركت خوی خاطر نشان كرد: مديريت مصرف در بخش كشاورزي در كميت و كيفيت آب شرب تاثير گذار است وي گفت: در حوزه شركت آب و فاضلاب خوي 105 منشا (چاه يا چشمه ) تامين آب وجود دارد كه 100 درصد اين منشا ها از منابع آب زير زميني تامين مي شوند در بخش كشاورزي چاهها خيلي فراتر از حوزه آب شرب مي باشد كه همه اينها آب را از منابع زير زميني برداشت مي كنند كه مقدار قابل ملاحظه اي مي باشد . سلطاني گفت : هر چه برداشت از سطح آبهاي زير زميني بيشتر شود سطح ايستابي افت مي كند که این بدین معنی است که سطح آبهاي زيرزميني افت  و كيفيت هم پايين ميآيد .

رئيس هيئت مديره شركت افزود : بيش از 75 درصد از روستاهاي شهرستان تحت پوشش خدمات شركت آب و فاضلاب قرار دارند كه تماي روستاهاي چه برخوردار و چه غير برخوردار از آب سالم و بهداشتي برخوردار هستند.

وي ادامه داد: مرجع اصلي تاييد آب شرب در شهرستان خوی دانشكده علوم پزشكي این شهرستان است كه با نظارت دقيق در اين حوزه ناظر شركت آب و فاضلاب است.

مديرعامل شركت با اشاره به شيوع بيماري كرونا و افزايش مصرف آب اظهار داشت : از زمان شيوع اين بيماري نسبت به مدت مشابه سال قبل 35 درصد افزايش مصرف داشته ايم .

سلطاني به توسعه فاضلاب شهر خوي اشاره كرد و افزود : در طرح تفضيلي شهرداري خوي بعضي از مناطق شهر تازه وارد محدوده شهري شده اند كه با برنامه ريزيهاي انجام شده اين مناطق را نيز پوشش خواهيم داد.

وي با اشاره به نامگذاري هفته اول تير ماه بعنوان هفته صرفه جويي در مصرف آب از رسانه ها در خواست كرد با فرهنگ سازي و اطلاع رساني فرهنگ مصرف آب را در جامعه اصلاح و نهادينه كنند.

 

 

تصاویر