سرپرست امور آب و فاضلاب شاهین دژ:

فرهنگ صرفه جویی در مصرف آب باید در بین مردم نهادینه شود

1

سرپرست امور آب و فاضلاب شاهین دژ گفت: فرهنگ صرفه جویی در مصرف آب بایستی در جامعه و بین مردم، نهادینه شود.

سرپرست امور آب و فاضلاب شاهین دژ گفت: فرهنگ صرفه جویی در مصرف آب بایستی در جامعه و بین مردم، نهادینه شود.

محمدرضا صادق پور با بیان اینکه مصرف آب شرب در شاهین دژ افزایش چشمگیری دارد، اظهار داشت: مشتركين بايد با اهتمام  ويژه، رعايت اصول صرفه جويي علی الخصوص با شروع فصل گرما را داشته باشند.

وی با اشاره به شیوع ویروس کرونا، افزود: با توجه به توصیه های مسئولین بهداشتی مبنی بر رعایت بهداشت فردی و شستن مرتب دستها، امور آب و فاضلاب در راستای تامین آب شرب مورد نیاز شهروندان تمام تلاش خود را بکار بسته است.

وی گفت: با برنامه  ریزی های پیش بینی شده، در حال حاضر آب شرب مشترکین، تامین و مشکلی در این رابطه وجود ندارد.

تصاویر