رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور خبر داد:

پرداخت اعتبار مورد نیاز برای تکمیل و اتمام مدول سوم تصفیه خانه فاضلاب ارومیه

3

معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بوجه کشور گفت: اعتبار مورد نیاز بر ای تکمیل و اتمام مدول سوم تصفیه خانه فاضلاب ارومیه تا هفته آینده تامین و پرداخت خواهد شد.

محمدباقر نوبخت در سفر خود به آذربایجان غربی و در حاشیه بازدید از طرح های احیای دریاچه ارومیه اظهار داشت: با توجه به پیشرفت فیزیکی مطلوب مدول سوم تصفیه خانه فاضلاب ارومیه و نقش آن در انتقال پساب تولید شده به دریاچه ارومیه، 150 میلیارد ریال اعتبار مورد نیاز برای تکمیل و اتمام آن در اختیار شرکت آب و فاضلاب آذربایجان غربی قرار می گیرد.

 وی با اشاره به آغاز طرح های احیای دریاچه ارومیه از سال ۱۳۹۳ افزود: می توانیم امسال را به عنوان سال پایانی اجرای این طرح ها نامگذاری کنیم که در این راستا، ۱۲ طرح احیایی با تلاش خستگی‌ناپذیر دولت تدبیر و امید و همه بخش های مرتبط به سرانجام می‌رسد.

رئیس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب آذربایجان غربی نیز در این بازدید با ارائه گزارش از طرح های این شرکت در راستای احیای دریاچه ارومیه اظهار داشت: مدول سوم تصفیه خانه فاضلاب ارومیه با 93 درصد پیشرفت فیزیکی در حال انجام است که با اتمام آن سالانه 5/51 میلیون متر مکعب پساب فاضلاب تصفیه شده مطابق با استانداردهای زیست محیطی به دریاچه ارومیه منتقل خواهد شد.

علیرضا رضوی با بیان اینکه تصفیه خانه فاضلاب ارومیه در افق طرح، ظرفیت تصفیه 200هزار مترمکعب فاضلاب در شبانه روز را داراست و بیش از یک میلیون نفر جمعیت را تحت پوشش خواهد داشت، افزود: مدول سوم این تصفیه خانه با فرآیند لجن فعال و ظرفیت تصفیه 60 هزار مترمکعب در شبانه روز، 300هزار نفر جمعیت را تحت پوشش قرار خواهد داد.

وی گفت: 650میلیارد ریال برآورد هزینه اجرای مدول سوم تصفیه خانه و 500 میلیارد ریال نیز هزینه اجرای شبکه تحت پوشش است که با هزینه های انجام شده، در حال حاضر 150 میلیارد ریال برای تکمیل و اتمام آن مورد نیاز است. 

 

تصاویر